5 Temmuz 2008 Cumartesi

HERKESİN BİLDİĞİ BİRŞEY

Güçlü koloni, yüksek verim. Her arıcının isteği bu olsa gerek ama nasıl ? Basit fakat yorucu. GENÇ ve CİNS ANA ARI, SAĞLIKLI KOLONİ. Yıllardır deneme ve gözlemleme sonucunda varılan nokta. Koloni var on çıta, içi arı dolu, eee bal nerede ? yok. İyi de yanında zayıf, arı mevcutu az koloni-bal mis gibi. SEBEP ? GENÇ ve Cins ANA arı, sağlıklı koloni. Bunları ifade ederken koloninin KOVANını da gözardı etmemek lazım. Kovan ahşap ise; ağacın ne olduğu, koloninin kovanda gelişimine etki ettiği bir gerçek. Bu kuraklıkta ki bölgemiz itibari ile yukarıda belirtiğim gözlemler doğrultusunda geçen yıla göre yüzde 300 oranında bir artış ile balı mevsim bitmemesine rağmen aldım. Nasip olursa Ağustos sonu itibari ile bir sağım daha yaparım.
Balı yapan arı fakat arıyı sevk ve idare eden arıcıdır.

Hiç yorum yok: